Yog dab tsi Lag luam txawj ntse (BI / BW)?

ua lag ua luam txawj ntse is transforming the data that a business stores in it’s database, thiab ua rau nws pab tau.

Typical data that is tranformed is transactional data such as sales data. For a business each individual sales data is not very useful but aggregating this data (summerising cov ntaub ntawv) can yield some powerful results for business decision makers. Piv txwv li, Ntsuam xyuas tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv rau lub 1 Quarter ntawm 2013 yuav tsis tseem ceeb heev, tiam sis yog tias qhov no kev muag khoom cov ntaub ntawv twb summerised, it would show the total sales for the period and becomes even more powerful it can be compared to the 2nd Quarter of 2013. It turn for decision makers it can become a powerful tool to increase sales, tsim as kaj thiab tsim tshiab ua lag ua luam tswv yim.

Business Intelligence uses large amounts of data and can be cumbersome without the IT tools that are used to transform the data. The transactional data that BI uses can come from different sources such as transactional database such as Oracle Databases or MS SQL Servers. The data then undergoes an ETL process known as Extract. Transform and Load.
etl

Extract is the process of extracting the data from the source. Transform is changing the data into an appropiate format to store in the Data Warehouse. The Data Warehouse is the storage for the data used in BI, uas yog cov ntaub ntawv npaj rau reporting.

company-report

Cov ntaub ntawv cia tom qab tus txheej txheem ETL, is stored in the Data Warehouse. This is the data that is analysed and presented in Reports, npaj txhij rau kev txiav txim siab ua rau txhais.

The commonly used software are kua ntoo BI thiab Microsoft BI.

Sau ntawv cia Ncua