Si për të rregulluar Microsoft Fuqia Shiko në Excel 2016 kur ajo nuk është duke punuar?

When clicking the Power View button you get an image that indicates that Power View is not working. To fix the problem download Microsoft Silverlight from the following link:   Install Microsoft Silverlight and then click the Microsoft Power View button in Excel again. This time you should see the Power View UI in Excel

Read More

1. Provimi 70-461 – Querying e Microsoft SQL Server 2012 : Microsoft Certified në Business Intelligence

Provimi i parë teston aftësinë tuaj për të query një Microsoft SQL Server 2012, që do të thotë se kryesisht do të testojë SQL njohuritë tuaja. Në vijim janë të matur aftësitë e: Krijo objekte të bazës së të dhënave (24%) Tabelat – ALTER; DROP; ALTER Kolona; CREATE Views – CREATE, ALTER, DROP Procedures and Functions Contraints – përcaktojë kufizimet; kufizimet unike; Kufizimet e parazgjedhur;…

Read More

Si të merrni Microsoft Certified në Business Intelligence?

Fituar një MCSE: Business Intelligence certification will qualify for a position as a BI and reporting engineer. It shows your employer or potential employer that you are technically competant at using Business Intelligence Software Tools. Në mënyrë që të merrni kualifikimin MCSE në Business Intelligence kërkon për të kaluar 5 Provimet. The exams required are as

Read More