Si të minave Ethereum(ETH), ETJ, AEON, BE, XDN, FCN, INF8 & Qcn në sfond në Windows, Mushama, Linux & Android

Ethereum(ETJ) çmimet kanë shkuar deri 3000% në 2017. Ethereum mund të jetë i minuar në çdo PC apo smartphone me software minierave. Minierave monedhën dixhitale si Ethereum kërkon disa njohuri teknike për programim kompjuteri, komandat shell dhe monedhës dixhitale. Për fillestar për të filluar, ajo kërkon hulumtimin disi në lidhje me minierat e monedhës dixhitale. You will need to have

Read More