Çfarë është Business Intelligence (BI / BW)?

Business Intelligence është transformuar të dhënat që një dyqane të biznesit në atë të bazës së të dhënave, dhe duke e bërë atë të dobishme. të dhënat tipike që është transformuar është të dhënat e transaksioneve të tilla si të dhënat e shitjes. Për një biznes të çdo të dhënave individuale të shitjes nuk është shumë i dobishëm, por përmbledhë këto të dhëna (summerising të dhënat) can yield some powerful results for business decision

Read More