Çfarë është Business Intelligence (BI / BW)?

Business Intelligence është transformuar të dhënat që një dyqane të biznesit në atë të bazës së të dhënave, dhe duke e bërë atë të dobishme. Typical data that is tranformed is transactional data such as sales data. For a business each individual sales data is not very useful but aggregating this data (summerising të dhënat) can yield some powerful results for business decision

Read More