Si për të shtuar / hequr përdoruesit, Ndrysho fjalekalimin, krijoj, redaktoni grupe dhe për të krijuar përdorues sudo në Debian Linux?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: përdorim zorrës së trashë, si delimeter, -f1 marrë fushën e parë. You must be root for the following su Add new user adduser username

Read More