Si për të bërë një përzgjedhje me mjet çadër duke përdorur madhësinë fikse & Raporti me martesë Foto?

  në Photoshop, ju jeni në gjendje për të zgjedhur llojin e përzgjedhjes për mjet Marquee. Llojet e përzgjedhjes në Photoshop janë, normal, Raporti fikse dhe fikse Size. Me martesë Foto (v1.6.4) nuk ka asnjë lloj përzgjedhje për mjet Marquee. megjithatë, ju jeni ende në gjendje për të zgjedhur duke përdorur me madhësi fikse.   Fixed Sized Selection in Affinity

Read More