Si për të instaluar Oracle VM VirtualBox Vizitor shtesa në Debian Linux?

VirtualBox Guest Shtesat e përbëhen nga shoferët pajisje dhe aplikacionet e sistemit që zgjedh të sistemit operativ për performancë më të mirë dhe përdorshmërisë. Tiparet më të dobishme të Guest shtesa janë instalimi i shoferëve për grafika dhe miut seamless kapjes / lirim.   Insert the Guest Additions CD Image Insert -> Insert Guest Additions CD image…  …

Read More