چگونه برای خروج از حالت کوچک در نرم افزار VirtualBox?

حالت کوچک با استفاده از یک کلید میانبر ضامن میزبان کلیدی + C. به طور پیش فرض کلید میزبان در نرم افزار VirtualBox هست کلید Ctrl سمت راست بر لینوکس و ویندوز. در مک از آن است که چپ فرماندهی کلیدی. اگر کلید میزبان را تغییر دادید شما می توانید آن با رفتن به File را بررسی کنید -> تنظیمات -> ورودی -> ماشین مجازی -> میزبان کلید ترکیبی .

اگر شما در حالت مدرج فشار دادن هستند میزبان کلیدی + C حالت مدرج خروج.

پاسخ دهید