چگونه برای جلوگیری از پیکسل گوگل 3 / 3 XL گوشی های هوشمند آندروید از مسدود کردن تماس و نه در لیست شماره مسدود شده

Your Pixel 3 or Pixel 3 XL may block calls that is not on the blocking list.

In the Phone app’s Menu -> Settings -> Blocked number, the number is not blocked yet the phone does not receive the call.

Calls are being block because Do Not Disturb is turned on. Check the Do Not Disturb in Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb. When Do Not Disturb is switched on all calls are barred except those in the Calls Exceptions configuration.

To receive calls either turn off Do Not Disturb or configure your phone’s
Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb -> Calls settings and allow callers. In order to fully configure the Do Not Disturb call settings, Do Not Disturb must be turned off.

پاسخ دهید