چگونه برای جلوگیری از پیکسل گوگل 3 / 3 XL گوشی های هوشمند آندروید از مسدود کردن تماس و نه در لیست شماره مسدود شده

Pixel شما 3 و یا پیکسل 3 XL ممکن است تماس های مسدود است که در این فهرست مسدود نکرده.

در منوی برنامه تلفن -> تنظیمات -> شماره مسدود شده, تعداد مسدود شده است هنوز تلفن می کند تماس را دریافت نمی.

تماس ها از بلوک به دلیل مزاحم نشوید روشن است. Check the Do Not Disturb in Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb. When Do Not Disturb is switched on all calls are barred except those in the Calls Exceptions configuration.

To receive calls either turn off Do Not Disturb or configure your phone’s
Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb -> Calls settings and allow callers. In order to fully configure the Do Not Disturb call settings, Do Not Disturb must be turned off.

پاسخ دهید