چگونه برای چسباندن متن ساده فرمت نشده به مرورگر وب فایرفاکس?

یک میانبر صفحه کلید ساده وجود دارد, if you have copied formatted text and want to paste it into the فایرفاکس browser as unformatted text.

To paste the text as unformatted plain text into فایرفاکس مرورگر, فشار کلید زیر:

کنترل + تغییر + V

 

No extra plugins are required. این در فایرفاکس مورد آزمایش قرار گرفت 52 بر ویندوز 10. If this works in a different Firefox version or does not work in a specific Firefox version on various platforms let us and other users know in the comments section below.

پاسخ دهید