چگونه به نوع علامت پوند GBP (£) با استفاده از صفحه کلید, در ویندوز 10?

در یک طرح صفحه کلید آمریکایی هیچ کلید £ وجود دارد. به منظور دریافت نماد آن مورد نیاز است به فشار برخی از کلید های ترکیبی.

برای دریافت نماد £ تایپ بر روی صفحه نمایش, زیر را انجام دهید:

پایین نگه دارید ALT کلید و نوع 0163

توجه داشته باشید: فوق تنها کار خواهد کرد با استفاده از کلید شماره پد با NUM LOCK در.

پاسخ دهید