Se si të ndryshojë menu konteksti SELECT dhe EDIT TOP max rreshtave kufizojnë në SQL Management Studio

Nga default kur duke përdorur të drejtën klikuar një tavolinë dhe zgjedhjen ose modifikojnë rreshtave, SQL Menaxhimi Studio do të zgjidhni vetëm TOP 1000 rreshtave ose modifikojnë krye 200 rreshtat e çdo tryezë. Për të rritur kufirin context menu SELECT ose EDIT: Click tools from the dropdown menu Choose options Expand the server object explorer Choose

Read More