Si të krijoni një dosje / directory me emrin dosje / Directory s si datën e sotme në Windows PowerShell?

ni -it d (get-date).toString('dd.M.yy')

Më lart në atë formë të plotë është…

new-item -itemtype directory (get-date).toString('dd.M.yy')

Lini një Përgjigju