How to get help and find aliases of commands in Windows Powershell?

A command in PowerShell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.

 

Get-ChildItem

Kjo komandë listat përmbajtjen e directory aktuale të punës.
pseudonim: ls, dir

 

Get-Alias

To find the alias of a command in PowerShell use the Get-Alias komandë.

 

Për shembull, gjeni të gjitha emërtimet filluar me r
get-alias r*

 

The Get-Alias vetë komanda ka një pseudonim gal. The following will do the same thing as above
gal r*

 

Get-Alias gjithashtu merr komandën e plotë të një pseudonim
gal ls
Outputs: ls -> Get-ChildItem

 

We can also find all the aliases of the specified command with the -Definition parameter. Për shembull, let’s find all the aliases of the Get-ChildItem komandë. We use -d which is short for -Definition

gal -d get-childitem

Outputs

dir -> Get-ChildItem
gci -> Get-ChildItem
ls -> Get-ChildItem

 

Get-Command finds the commands by command name. Get-Command has the alias gcm. So we can do this
Get cmdlets starting with get
gcm -c cmdlet get*

 

The above is the same as….
Get-Command -CommandType Cmdlet Get*

To get help on any of the aliases or commands, just type help in front of the command. Për shembull…

help cp

 

 

Lini një Përgjigju