Si të shkruani GBP shenjë kile (£) duke përdorur tastierën SHBA, në Windows 10?

Në një keyboard layout SHBA nuk ka asnjë kyç £. Në mënyrë që të marrë simbolin është e nevojshme të shtypni disa kombinime kyçe.

Për të marrë simbolin £ shtypur në ekran, veproni si më poshtë:

Hold poshtë ALT kyç dhe lloji 0163

shënim: Sa më sipër do të punojnë vetëm duke përdorur çelësat numër jastëk me num lock në.

Lini një Përgjigju