Si të embed fonts në PowerPoint Microsoft Office 2016

In order to edit a Powerpoint file on multiple computers, the font file should be embedded in the Powerpoint file, so that you don’t have to download each font file on every computer when editing.

Follow the following instructions to embed the fontsPowerpoint 2016.

  1. Zgjidhni File
  2. Kliko Ruaj si dhe zgjidhni vendin që ju do të donte për të ruajtur në
  3. Kliko mjetet bjerë poshtë dhe zgjidhni për të shpëtuar opsione
  4. Nga dritarja e mëposhtme sigurohuni ruaj është zgjedhur në menynë e majtë
  5. Tek Zgjidhni checkbox nga opsionin e fundit embed fonts në dosjen

Powerpoint embed fonts

6. Kliko OK dhe pastaj të shpëtuar

Lini një Përgjigju