Shto SkyFonts Fonts në Inkscape

Use the following steps to add fonts to inkscape

 1. Make sure inkscape is closed
 2. Shkoni tek instaluar rrugën e Inkscape (usually C:\Program Files\Inkscape)
 3. Go to the \etc\fonts\conf.d directory
  Inkscape konfigurimit font fotografi
 4. Open 51-local.conf në Notepad ++ (Notepad ose editor teksti tjetër është e mirë, në qoftë se ju nuk keni Notepad ++)
 5. Add the following line under the <përfshijnë ignore_missing =”po”>local.conf</përfshijnë> linjë:
  <ju>C:\Users\{përdorues}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</ju>

  Sigurohuni që të ndryshojë rrugën në rrugën fonts që ju dëshironi të shtoni

  Inkscape Skyfonts

 6. Save file dhe afër

Tani kur ju filloni Inkscape font juaj duhet të përfshihen.

Lini një Përgjigju