How to configure the Windows Defender Firewall for sharing drives in Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Прочитај повеќе

Иницијативата П Преглед – Следниот голем дигитална валута?

Што е иницијатива П?   Иницијативата Q е проект чија цел е да се создаде најдобар начин на плаќање во светот. Разликата помеѓу оваа и cryptocurrency проекти е дека иницијативата П има стратегија на таргетирање на почетокот на adopters. Тоа започна тоа е кампања со покренување на покани само модел, and has started giving away huge amounts of

Прочитај повеќе