Како да се отвори менаџер на датотеки на Ubuntu како админ(корен)?

менаџер на датотеки на Ubuntu е наречена Наутилус. Следнава команда ќе се отвори Наутилус како корен од терминалот. Nautilus ќе се отвори со почеток во домашниот директориум на корисникот sudo nautilus да го отворите Наутилус како корен со присутни што работи на терминалот, додадете точка на погоре команда. sudo nautilus …

Прочитај повеќе

Како да се постави iptables да се врати автоматски се рестартира во CentOS Linux?

По формирањето на iptables правила ги проверите! iptables -S At this stage your iptables rules should be showing.   Следна iptables треба да биде инсталиран како услуга, а потоа треба да бидат отворени за рестартирање на услугата iptables. Then rules need to be saved so that they persist on reboot Change to

Прочитај повеќе

How to start, stop, restart and list services in Debian Linux?

You require to be root to execute the following commands successfully. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Прочитај повеќе