How to fix Microsoft Power View in Excel 2016 when it is not working?

When clicking the Power View button you get an image that indicates that Power View is not working. To fix the problem download Microsoft Silverlight from the following link:   Install Microsoft Silverlight and then click the Microsoft Power View button in Excel again. This time you should see the Power View UI in Excel

Прочитај повеќе

1. Испит 70-461 – Доведување во прашање на Microsoft SQL Server, 2012 : Microsoft Certified во Бизнис интелигенција

Првиот испит тестови вашата способност да се пребарува на Microsoft SQL Server, 2012, што значи дека главно ќе ги тестираат вашите SQL знаење. Следниве се мери вештини: Создаде база на податоци објекти (24%) Маси – ALTER; Зависници; ALTER колона; CREATE Views – КРЕАЦИЈА, ALTER, DROP Procedures and Functions Contraints – дефинираат ограничувањата; единствена ограничувања; Стандардно ограничувања;…

Прочитај повеќе

Како да се добие на Microsoft Certified во Бизнис интелигенција?

Заработка на MCSE: Business Intelligence certification will qualify for a position as a BI and reporting engineer. Тоа го покажува вашиот работодавец или потенцијален работодавец дека сте технички competant во употреба Бизнис разузнавање Софтвер Алатки. Со цел да се добие MCSE квалификација во бизнис разузнавање бара да помине 5 испити. The exams required are as

Прочитај повеќе