Како да поправите недостасува или не работат Нова папка и Нов контекст менито во Windows 10 Истражувач и десктоп?

Проблемите со десен клик во Windows Explorer или Windows Desktop не се појави на “нови” влез во контекстното мени. Создавање на нова ствар од табот Home во лентата со алатки, во Windows Explorer не работи. Користење на тастатурата Ctrl + Shift + n, треба да се создаде нова папка, но на вашиот компјутер, тоа не се случи…

Прочитај повеќе

Како да поправите & врати недостасува безбедност, Споделување и Персонализација Батерии во папка Имот во Windows 10

To reinstate all or any of the tabs requires editing the registry. All the edits can be done in the same location in the registry. To open the registry: Win Key + R regedit -> OK The registry should be open. Make sure the address bar is showingView -> Address Bar Paste

Прочитај повеќе

Како да се постави Cmder да работи на Windows PowerShell на Cmder стартување со вашиот кориснички профил како и сегашната работна папка во Windows 10

The following steps will enable PowerShell at Cmder launch, with the path set to your %userprofile%. If you have used a context menu, this will not interfere with the context menu’s functionality. Ensure PowerShell is the default task in Cmder.menu -> settings -> startupEnsure the specified task is Powershell and then Save settings.   Navigate

Прочитај повеќе