Како да напишете GBP фунти знак (£) со користење на тастатурата на САД, во Windows 10?

На распоред на тастатура на САД нема клучни £. Со цел да се добие симбол потребно е да притиснете некое копче на тастатурата.

За да се добие симбол £ внесе на екранот, направете го следново:

Држете го ALT клуч и видот 0163

Забелешка: Горенаведените ќе работи само со користење на копчињата со броеви рампа со бр заклучување на.

Напишете коментар