Author Archives: Bish Jaishi

Làm thế nào để vô hiệu hóa ổ đĩa cứng không gian thông báo thấp trên Windows 10?

Go to Notifications & actions in settings. The easiest way to do this is by typing Notifications in Cortana search. You could also get to the Notifications & actions screen by pressing Windows Key + I -> System -> Notifications & actions . Scroll down the Notification & actions screen and click on Windows Explorer

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa các Magisk SafetyNET Kiểm tra vấn đề sai ctsProfile trong Magisk 13 & 14?

Bạn có thể nhận một sai SafetyNET ctsProfile sau khi chạy một kiểm tra trong Magisk. Để khắc phục thử đầu tiên này cho phép Magisk Hide từ các cài đặt Magisk. Magisk Ẩn tuy nhiên không hoạt động đúng trên mọi thiết bị. Để khắc phục vấn đề tải xuống và cài đặt phổ SafetyNET Fix. Quá trình cài đặt được thực hiện thông qua TWRP. Nhấp vào nút dưới đây để đi đến…

Đọc thêm