Author Archives: Bish Jaishi

Làm thế nào để đổi tên hàng loạt là một phần của tên tập tin trong Windows PowerShell bằng Regex?

Trong ví dụ này, chúng ta có 6 file dưới đây với ngày tháng và tên tập tin dưới đây: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- -một—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Bank Statement 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Bank Statement 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Bank Statement 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa vấn đề Google Play Services đã dừng lại ở hệ điều hành Lineage 15.1?

Install latest version of Google Play Services You could try to installing the latest version of Google Play Services Reinstall Lineage OS and GApps If that does not work, cài đặt lại hệ điều hành Lineage 15.1, sau đó cài đặt GApps thẳng sau khi cài đặt hệ điều hành Lineage, mà không cần khởi động lại điện thoại…

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa bootloop android sau khi cài đặt ROM?

Thông thường sau khi nhấp nháy một ROM mới, chẳng hạn như hệ điều hành Lineage, bạn có thể gặp một bootloop. Quan trọng: Sao lưu dữ liệu của bạn, vì nó có thể bị mất nếu họ gặp khó khăn. Nhấp nháy điện thoại của bạn có thể làm hỏng vĩnh viễn, so doing so would be at your own risk To remove the bootloop, đảm bảo sử dụng TWRP. Boot into TWRP

Đọc thêm