Làm thế nào để tạo một vùng chọn với công cụ marquee sử dụng kích thước cố định & tỷ lệ trong Affinity Ảnh?

  trong Photoshop, you are able to choose the selection type for the Marquee Tool. loại lựa chọn trong Photoshop là, bình thường, Cố định Ratio và Fixed Size. Trong Affinity Ảnh (v1.6.4) there is no selection type for the Marquee Tool. Tuy vậy, you are still able to select using Fixed Size.   Fixed Sized Selection in Affinity

Đọc thêm

Làm thế nào để xoay một hình ảnh trong Affinity ảnh hoặc thiết kế bởi độ tùy chỉnh?

  Choose the move tool Select the layer to be rotated in the Layers panel. Hãy chắc chắn rằng các lớp không bị khóa (đúng lớp nhấp chuột -> chắc chắn ‘Khóa’ không được đánh dấu).   Trong chuyển đổi bảng, bạn sẽ thấy một hình vuông với chín ô vuông nhỏ. Chọn một trong các ô vuông. This is the centre

Đọc thêm