Làm thế nào để tạo ra một tập tin mới trong Powershell?

từ khóa mới mục tạo ra một tập tin mới trong hệ thống tập tin. Các loại item mục mới tạo ra phụ thuộc vào nơi mà mục đang được tạo. Ví dụ, item mới cũng có thể tạo các khóa registry và các mục nếu được sử dụng trong đăng ký. Gõ lệnh sau để tạo một file mới trong đường dẫn hiện tại: ni…

Đọc thêm

Làm thế nào để khai thác Ethereum(ETH), ETC, AEON, BE, XDN, FCN, INF8 & QCN trong nền trên Windows, Mac, Linux & Android

Ethereum(ETC) giá đã đi lên 3000% trong 2017. Ethereum có thể khai thác trên bất kỳ máy tính hoặc điện thoại thông minh với phần mềm khai thác mỏ. Khai thác tiền tệ kỹ thuật số như Ethereum đòi hỏi một số kiến ​​thức kỹ thuật về lập trình máy tính, các lệnh shell và tiền tệ kỹ thuật số. Đối với người mới bắt đầu để bắt đầu, nó đòi hỏi phải nghiên cứu một chút về khai thác tiền tệ kỹ thuật số. Bạn sẽ cần phải có…

Đọc thêm