Làm thế nào để vô hiệu hóa ổ đĩa cứng không gian thông báo thấp trên Windows 10?

Go to Notifications & actions in settings. The easiest way to do this is by typing Notifications in Cortana search. You could also get to the Notifications & actions screen by pressing Windows Key + I -> System -> Notifications & actions . Scroll down the Notification & actions screen and click on Windows Explorer

Đọc thêm

Làm thế nào để thiết lập Docker Quickstart Terminal trong Cmder?

Các chương trình sau làm thế nào để thiết lập Docker Quickstart Terminal trong Cmder. Nhập Keyboard nhiệm vụ cài đặt màn hình phím tắt Win + Alt + Menu T Via + nút -> nhiệm vụ thiết lập…. Mở rộng Startup và chọn Task Thêm một Predefined nhiệm vụ Phím tắt mới Alt + Sự thay đổi + + qua menu + Đặt tên cho nút…

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa Microsoft Power Xem trong Excel 2016 khi nó không hoạt động?

When clicking the Power View button you get an image that indicates that Power View is not working. To fix the problem download Microsoft Silverlight from the following link:   Install Microsoft Silverlight and then click the Microsoft Power View button in Excel again. This time you should see the Power View UI in Excel

Đọc thêm