Làm thế nào để mở trình quản lý file của Ubuntu như admin(nguồn gốc)?

quản lý file của Ubuntu được gọi là Nautilus. Lệnh sau sẽ mở Nautilus như gốc từ nhà ga. Nautilus sẽ mở ra bắt đầu từ năm nautilus thư mục home sudo người dùng Để Nautilus mở root với thư mục làm việc hiện tại của thiết bị đầu cuối, thêm một dấu chấm để lệnh trên. sudo nautilus …

Đọc thêm

Làm thế nào để mở rộng phân vùng gốc ổ đĩa cứng Ubuntu Linux trong VirtualBox?

Nếu bạn đang chạy ra khỏi không gian trong Ubuntu Linux trong VirtualBox sau đó bạn sẽ cần phải tăng kích thước đĩa cứng và sau đó lại kích thước phân vùng. The following will show you how to do this. Tôi có một máy ảo Ubuntu có kích thước đĩa cứng của 8Gb. I want to increase the size

Đọc thêm