Làm thế nào để mở rộng phân vùng gốc ổ đĩa cứng Ubuntu Linux trong VirtualBox?

Nếu bạn đang chạy ra khỏi không gian trong Ubuntu Linux trong VirtualBox sau đó bạn sẽ cần phải tăng kích thước đĩa cứng và sau đó lại kích thước phân vùng. The following will show you how to do this. Tôi có một máy ảo Ubuntu có kích thước đĩa cứng của 8Gb. I want to increase the size

Đọc thêm