Làm thế nào để sửa chữa giả lập Android Android Studio không tương thích với Hyper-V lỗi

Hyper-V cần phải được vô hiệu hóa để bắt đầu một giả lập Android trong Android Studio. Việc sửa chữa là thẳng về phía trước. Nhấn vào Turn off Hyper-V liên kết và theo các hướng dẫn sẽ sửa lỗi. Dưới đây là những hướng dẫn dưới đây… Intel HAXM là cần thiết để chạy AVD này. Android Emulator không tương thích với Hyper-V. không may, bạn không thể có…

Đọc thêm

Làm thế nào để kiểm tra phiên bản SDK mới nhất để cập nhật các build.gradle(mô-đun: ứng dụng) nộp trong Android Studio?

Dưới đây là các hướng dẫn, nếu bạn cần phải cập nhật build.gradle(mô-đun: ứng dụng) nộp lên phiên bản SDK mới nhất. Mở SDK Manager (Click or Tools -> Android -> SDK Manager) Choose the SDK Tools Tab Check the Show Package Details Checkbox Use the highest installed version Update the build.gradle(mô-đun: ứng dụng) tập tin, in particular the value for

Đọc thêm