Oneplus Một OTA Android CM12 Lollipop 5.02 Cập nhật YNG1TAS17L Phát hành

Oneplus là lăn ra Lollipop Android 5.02 phiên bản của hệ điều hành đến OnePlus Một. Bản cập nhật có chứa các nâng cao tính năng từ Android Lollipop như một nâng cao màn hình khóa với thẻ thông báo thông minh, phím tắt swipe dễ dàng và nhanh chóng thiết lập tùy biến. Các tính năng khác bao gồm hỗ trợ đa người dùng với hồ sơ người dùng tùy biến và khách…

Đọc thêm

Oneplus Một CyanogenMod 12S (CM12S) Android Lollipop Over The Air (OTA) Ngày Phát Hành

OnePlus have decided to again delay the cyanogenmode 12S based on Android Lollipop update for the OnePlus One. The already overdue update was scheduled for release this week, but has now been delayed for another week This means that the update should be rolled out starting from the 27 Tháng Tư 2015. The reason for the

Đọc thêm