Làm thế nào để ngăn chặn máy tính của bạn sẽ tự động bắt đầu sau khi chế độ ngủ đông trong Windows 8.1

Khi tôi đưa máy tính của tôi vào chế độ ngủ đông, nó khởi động tự động. Điều này được gây ra bởi sự kết nối LAN. Khi máy tính phát hiện hoạt động trên các kết nối LAN khi khởi động nó lên tự động. Để ngăn chặn điều này, bạn cần phải tìm kiếm các thiết bị quản lý. Một lần trong quản lý thiết bị tìm thấy các loại adapter mạng và click chuột phải…

Đọc thêm

Làm thế nào để chạy Windows Experience Index (Thông tin hoạt động và công cụ) trên Windows 8.1?

Windows Experience Index mà sau này được đổi tên thành Công cụ Thông tin và Hiệu suất đã được đưa ra từ Windows 8.1 bảng điều khiển. Tuy nhiên vẫn có một cách để chạy các chương trình như vậy mà điểm số vẫn hiển thị. Windows Experience Index là một chương trình trong đó cho thấy điểm hiệu suất cho bộ vi xử lý máy tính của bạn,…

Đọc thêm