Làm thế nào để sửa chữa Microsoft Power Xem trong Excel 2016 khi nó không hoạt động?

Khi nhấn vào nút Power Xem bạn nhận được một hình ảnh chỉ ra rằng điện Xem không hoạt động. Để giải quyết vấn đề tải về Microsoft Silverlight từ liên kết sau:   Cài đặt Microsoft Silverlight và sau đó nhấp vào nút Microsoft Power Xem trong Excel lần nữa. Lần này bạn sẽ thấy sức mạnh Xem UI trong Excel…

Đọc thêm

1. Thi 70-461 – Truy vấn Microsoft SQL Server 2012 : Microsoft chứng nhận trong Kinh doanh thông minh

Các kỳ thi đầu tiên kiểm tra khả năng của bạn để truy vấn một Microsoft SQL Server 2012, có nghĩa là nó sẽ chủ yếu kiểm tra kiến ​​thức SQL của bạn. Sau đây là các kỹ năng đo: Tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu (24%) Bàn – ALTER; Thả; ALTER COLUMN; CREATE đọc – CREATE, ALTER, Thủ tục thả và chức năng contraints – xác định những hạn chế; ràng buộc duy nhất; hạn chế mặc định;…

Đọc thêm

Làm thế nào để có được Microsoft chứng nhận trong Kinh doanh thông minh?

Thu nhập một MCSE: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thông minh sẽ cho một vị trí như là một kỹ sư BI và báo cáo. Nó cho thấy chủ nhân của bạn hoặc sử dụng lao động tiềm năng mà bạn có kỹ thuật competant lúc sử dụng Business Intelligence Software Công cụ. Để có được trình độ chuyên môn MCSE trong Kinh doanh thông minh đòi hỏi để vượt qua 5 các kỳ thi. Các bài kiểm tra cần thiết như…

Đọc thêm