Làm thế nào để sửa chữa Microsoft Power Xem trong Excel 2016 khi nó không hoạt động?

When clicking the Power View button you get an image that indicates that Power View is not working. To fix the problem download Microsoft Silverlight from the following link:   Install Microsoft Silverlight and then click the Microsoft Power View button in Excel again. This time you should see the Power View UI in Excel

Đọc thêm

1. Thi 70-461 – Truy vấn Microsoft SQL Server 2012 : Microsoft chứng nhận trong Kinh doanh thông minh

Các kỳ thi đầu tiên kiểm tra khả năng của bạn để truy vấn một Microsoft SQL Server 2012, có nghĩa là nó sẽ chủ yếu kiểm tra kiến ​​thức SQL của bạn. Sau đây là các kỹ năng đo: Tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu (24%) Bàn – ALTER; Thả; ALTER COLUMN; CREATE đọc – CREATE, ALTER, Thủ tục thả và chức năng contraints – xác định những hạn chế; ràng buộc duy nhất; hạn chế mặc định;…

Đọc thêm

Làm thế nào để có được Microsoft chứng nhận trong Kinh doanh thông minh?

Thu nhập một MCSE: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thông minh sẽ cho một vị trí như là một kỹ sư BI và báo cáo. Nó cho thấy chủ nhân của bạn hoặc sử dụng lao động tiềm năng mà bạn có kỹ thuật competant lúc sử dụng Business Intelligence Software Công cụ. Để có được trình độ chuyên môn MCSE trong Kinh doanh thông minh đòi hỏi để vượt qua 5 các kỳ thi. Các bài kiểm tra cần thiết như…

Đọc thêm