Làm thế nào để hiển thị số dòng trong Android Studio

số dòng được tắt theo mặc định. Logcat cho thấy số dòng khi lỗi xảy ra, do đó nó là một ý tưởng tốt để có số dòng bật. Để bật số dòng: nhấn: Ctrl + Sự thay đổi + Một loại: chương trình l Nhấp vào nút Toggle để ON Nhấn vào bất cứ nơi nào trong mã để bỏ qua hộp tìm kiếm…

Đọc thêm

Làm thế nào để loại bỏ các tác giả bình luận tạo ra khi tạo một Java Class mới trong Android Studio

Khi tạo một lớp Java mới, Android Studio sẽ tự động thêm ý kiến ​​với tên tác giả. Các bước sau đây cấu hình Android Studio để ngăn chặn thêm các bình luận. Tập tin -> Cài đặt Mở rộng biên tập Chọn File và Mã Templates Trong tab Bao gồm, chọn File header Xóa tất cả các văn bản từ cửa sổ ở bên phải và bấm…

Đọc thêm