Các loại quảng cáo miễn phí tốt nhất cho Firefox, cơ rôm, Cạnh và Windows

Tôi đã sử dụng nhiều adblockers trong những năm qua, bao gồm cả tức là phổ biến nhất. Adblock, Adblock Plus và uBlock xứ. Tôi phát hiện ra rằng có một adblocker đã cài đặt lãng phí thời gian hơn không có một. Lý do để cài đặt trình chặn quảng cáo là để chặn các quảng cáo trang web và quảng cáo video. Phần xấu là khi các trang web không…

Đọc thêm

Làm thế nào để dán đồng bằng văn bản chưa định dạng vào trình duyệt web Firefox?

There is a simple keyboard shortcut, if you have copied formatted text and want to paste it into the Firefox browser as unformatted text. To paste the text as unformatted plain text into Firefox browser, press the following keys: Ctrl + Sự thay đổi + V No extra plugins are required. This was tested in Firefox

Đọc thêm

Làm thế nào để thay đổi trang mặc định trong một tab mới trong Firefox 28 và Firefox 29?

Khi mở một tab mới trong Firefox 28 và 29, nó luôn luôn hiển thị tiêu chuẩn Firefox New Tab Trang. Thường thì bạn có thể muốn thiết lập các trang tab mới đến một trang khác như Google Search hay bất kỳ trang web khác. Firefox không có một tùy chọn để thay đổi trang từ tiêu chuẩn…

Đọc thêm