Làm thế nào để có được chất lượng âm thanh cao nhất trong Audacity?

Các bước sau đây sẽ cung cấp cho bạn chất lượng âm thanh rõ ràng không có tiếng ồn và âm bass tốt và trebles punchy. Bạn có thể thử các bước sau đây bằng cách ghi lại một mẫu. Trong bạn mẫu rời 3-5 giây ở đầu và cuối. Nói “Làm thế nào bạn có biết rằng tôi sẽ có một bơ đậu phộng…

Đọc thêm