Làm thế nào để di chuyển các ghi chú dán trên Windows từ máy này sang máy khác?

Sticky notes can be a handy tool for quickly make task lists on the desktop of Windows 7, Cửa sổ 8 và Windows 8.1. Khi tôi mua máy tính xách tay mới của tôi, Tôi thấy rằng nếu là cần thiết cho tôi để di chuyển các ghi chú dán từ máy tính xách tay cũ của tôi để một mới của tôi. Fortunately moving the sticky notes

Đọc thêm