Làm thế nào tôi $3,000 danh mục đầu tư tiền tệ kỹ thuật số quay sang $100,000 trong 6 tháng 2017

Trong tháng Một 2016, Bitcoin đã bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm trong 2014. Đây là khi tôi quyết định bắt đầu khai thác một số tiền kỹ thuật số chỉ trong trường hợp Bitcoin bắt đầu tăng trở lại. Trong khi ý định của tôi là để khai thác Bitcoin Tôi nghĩ rằng lợi nhuận sẽ tốt hơn để đi và mỏ đồng xu khác. tôi đã quyết định…

Đọc thêm

Làm thế nào để chạy một thợ mỏ Bitcoin như một dịch vụ trong nền trong Windows?

Bước này cho thấy làm thế nào để chạy cgminer như một dịch vụ trên cửa sổ. Vì vậy ngay sau khi cửa sổ đã khởi động các thợ mỏ sẽ bắt đầu khai thác mỏ cho Bitcoins. Sau đây cho thấy các bước để chạy một thợ mỏ Bitcoin như một dịch vụ: Tải BitMoose Giải nén và di chuyển thư mục giải nén vào thư mục gốc của c của bạn:/ ổ đĩa…

Đọc thêm