Làm thế nào để chạy một thợ mỏ Bitcoin như một dịch vụ trong nền trong Windows?

Bước này cho thấy làm thế nào để chạy cgminer như một dịch vụ trên cửa sổ. Vì vậy ngay sau khi cửa sổ đã khởi động các thợ mỏ sẽ bắt đầu khai thác mỏ cho Bitcoins. Sau đây cho thấy các bước để chạy một thợ mỏ Bitcoin như một dịch vụ: Tải BitMoose Giải nén và di chuyển thư mục giải nén vào thư mục gốc của c của bạn:/ ổ đĩa…

Đọc thêm