Làm thế nào để thiết lập Cmder để chạy Windows PowerShell tại Cmder Startup với hồ sơ người dùng của bạn như thư mục làm việc hiện tại trong Windows 10

Các bước sau đây sẽ cho phép PowerShell tại Cmder ra mắt, với đường dẫn thiết lập để% userprofile% của bạn. Nếu bạn đã sử dụng một menu ngữ cảnh, điều này sẽ không can thiệp vào chức năng menu ngữ cảnh của. Đảm bảo PowerShell là nhiệm vụ mặc định trong Cmder.menu -> cài đặt -> startupEnsure nhiệm vụ quy định là Powershell và sau đó Lưu các thiết lập.   Điều hướng…

Đọc thêm

Làm thế nào để thiết lập Cmder của “Cmder đây” tích hợp menu ngữ cảnh trong Windows 10 Windows Explorer và khởi động Cmder trong một cửa sổ mới với Windows PowerShell

Cmder của Windows Explorer tùy chọn menu ngữ cảnh ‘Open Cmder đây’ rất thuận tiện để mở cmder từ Windows Explorer, trong khi vẫn giữ cùng một con đường.   Chúng tôi cũng sẽ được thay đổi vỏ khởi động mặc định của Cmder, từ cmd để PowerShell.   Các bước sau đây sẽ cho phép các menu ngữ cảnh trong Windows 10, và đảm bảo các đường dẫn hiện tại trong Windows…

Đọc thêm

Làm thế nào để cấu hình Windows Defender Firewall để chia sẻ ổ đĩa trong Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Đọc thêm