Thông báo ứng dụng vô hiệu hóa trên một điện thoại thông minh Android hoặc Tablet

Một số ứng dụng giữ cho bạn thông báo rằng bạn không muốn và các ứng dụng không cung cấp cho bạn một tùy chọn để vô hiệu hóa các thông báo từ menu cài đặt ứng dụng. Android cho phép bạn vô hiệu hóa các thông báo trên điện thoại của bạn từ các cài đặt.

Để vô hiệu hóa một thông báo ứng dụng:

  1. Vào cài đặt
  2. Chọn ứng dụng
  3. Chọn các ứng dụng
  4. Bỏ chọn hộp thông báo
    Screenshot_2014-09-20-09-35-17

Gửi phản hồi