Làm thế nào để sửa chữa giả lập Android Android Studio không tương thích với Hyper-V lỗi

Hyper-V cần phải được vô hiệu hóa để bắt đầu một Android giả lập trong Android Studio.

hyper-v Android Studio lỗi thiết bị giả lập

Việc sửa chữa là thẳng về phía trước. Nhấn vào Turn off Hyper-V liên kết và theo các hướng dẫn sẽ sửa lỗi. Dưới đây là những hướng dẫn dưới đây…

Intel HAXM là cần thiết để chạy AVD này.
Android Emulator không tương thích với Hyper-V.

không may, bạn không thể có Hyper-V chạy và sử dụng giả lập.
Dưới đây là những gì bạn có thể làm:

  1. Bắt đầu một dấu nhắc lệnh as Administrator
  2. Chạy lệnh sau
    bcdedit / set HypervisorLaunchType tắt
  3. Khởi động lại máy tính của bạn

Một khi máy tính của bạn đã khởi động lại thì giả lập android trong Android Studio nên chạy như bình thường.

 

Gửi phản hồi