Cài đặt VirtualBox Guest Additons trên Linux CentOS Lỗi

 

Nếu bạn đang cố gắng để gắn kết một tập tin trong một img Máy ảo bên trong của VirtualBox trong một ổ đĩa CD / DVD sau đó bạn có thể nhận được lỗi sau.

Làm thế nào để sử dụng các file img trong lỗi VirtualBox

Đơn giản chỉ cần xác định vị trí các tập tin trong quản lý tập tin và thay đổi phần mở rộng từ .img để từ file .iso. Đi đến VirtualBox và sau đó mount file vào ổ CD / DVD như bình thường.

 

 

Gửi phản hồi