Miễn phí Google Nest tiết kiệm năng lượng nhiệt có cài đặt

Nhiệt Nest là một nhiệt thông minh, mà biết được thói quen của bạn và sau đó điều chỉnh tiến độ sưởi ấm nhà của bạn cho phù hợp với hành vi của bạn. This can lead to savings on your energy bill. It claims it can lower your bills up to 20%.

Nhiệt Nest chi phí £ 249 với cài đặt, do đó, nó không phải là giá rẻ.

Bạn có thể lấy nhiệt Nest với cài đặt miễn phí. If you live in the UK and change your energy tariff to a duel fuel, ghi nợ trực tiếp, Kiểm soát thông minh - October 2016. With this tariff comes with a free Nest energy-saving thermostat with installation, also your energy price will be fixed until October 2016. You will not be able to change supplier until this date otherwise there is a fee to leave early.

Hầu hết các mức thuế năng lượng chỉ có sẵn trong một thời gian hạn chế, vì vậy nếu bạn quan tâm thì nó là tốt nhất để đăng ký càng sớm càng tốt như cung cấp này có thể được rút ra sớm.

Để có được lời đề nghị này chỉ cần truy cập liên kết dưới đây và đăng ký.

Miễn phí Nest Thermostat

Gửi phản hồi