Làm thế nào để ngăn chặn máy tính của bạn sẽ tự động bắt đầu sau khi chế độ ngủ đông trong Windows 8.1

Khi tôi đưa máy tính của tôi vào chế độ ngủ đông, nó khởi động tự động. Điều này được gây ra bởi sự kết nối LAN. Khi máy tính phát hiện hoạt động trên các kết nối LAN khi khởi động nó lên tự động.

Để ngăn chặn điều này, bạn cần phải tìm kiếm các thiết bị quản lý.

Windows Charms Bar search for device manager

Một lần trong quản lý thiết bị tìm ra loại adapter mạng và click chuột phải vào card mạng hoặc bộ điều khiển mạng LAN và chọn Properties.
Device manager network card / controller windows 8.1

Một khi trong các thuộc tính của bộ điều khiển mạng LAN đi đến tab quản lý điện năng và đảm bảo hộp kiểm Cho phép thiết bị này để đánh thức máy tính là không được kiểm soát, sau đó nhấp vào quản lý thiết bị OK và đóng.
LAN power management allow this device to wake the computer windows 8.1

Bây giờ máy tính không nên khởi động tự động khi sử dụng chế độ ngủ đông.

Gửi phản hồi