Liệt kê vô hiệu hóa tập tin và Thư mục trên Web trong cPanel

Để vô hiệu hóa danh sách các tập tin và thư mục trong CPanel bạn cần phải đi đến các biểu tượng Quản lý Index.

Một lần trong Chỉ số quản lý:

  1. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn cấu hình
    Ảnh chụp màn hình 2014-07-10 08.55.51
  2. Sau đó bạn sẽ được trình bày với các tùy chọn, chọn tùy chọn No Index và bấm vào lưu
    Ảnh chụp màn hình 2014-07-10 08.56.43
  3. Tập tin và thư mục của bạn bây giờ sẽ không hiển thị trên web

Gửi phản hồi