Làm thế nào để chỉnh sửa một hàm trong một bảng trong một tài liệu Writer OpenOffice?

OpenOffice Writer có một trick gọn gàng của việc sử dụng công thức trong một bảng thông thường. Gõ = trong bất kỳ tế bào trong một bảng sẽ làm xuất hiện thanh công cụ Formula và bạn có thể gõ một công thức một công thức theo một cách tương tự như bạn sẽ làm gì trong ứng dụng bảng tính. Một khi bạn có công thức trong tế bào, bạn…

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa Microsoft Power Xem trong Excel 2016 khi nó không hoạt động?

Khi nhấn vào nút Power Xem bạn nhận được một hình ảnh chỉ ra rằng điện Xem không hoạt động. Để giải quyết vấn đề tải về Microsoft Silverlight từ liên kết sau:   Cài đặt Microsoft Silverlight và sau đó nhấp vào nút Microsoft Power Xem trong Excel lần nữa. Lần này bạn sẽ thấy sức mạnh Xem UI trong Excel…

Đọc thêm

Làm thế nào để nhúng phông chữ trong Microsoft Office PowerPoint 2016

Để chỉnh sửa một tập tin Powerpoint trên nhiều máy tính, các tập tin phông chữ nên được nhúng trong file Powerpoint, do đó bạn không cần phải tải về từng file font trên mỗi máy tính khi chỉnh sửa. Thực hiện theo các hướng dẫn sau để nhúng các phông chữ trong Powerpoint 2016. Choose File Click Save as and choose the location that you would

Đọc thêm