Làm thế nào để gõ dấu hiệu pound GBP (£) sử dụng bàn phím US, trong Windows 8 và Windows 8.1?

Trên một bố trí bàn phím Mỹ không có phím £. Để có được những biểu tượng đó là cần phải bấm một số tổ hợp phím.

Để có được biểu tượng £ gõ trên màn hình, làm như sau:

Giữ ALT key hoặc kiểu 0 1 6 3

chú thích: Ở trên sẽ chỉ làm việc sử dụng các phím số pad với Num Lock trên.

2 suy nghĩ về "Làm thế nào để gõ dấu hiệu pound GBP (£) sử dụng bàn phím US, trong Windows 8 và Windows 8.1?

  1. Nikola

    Không có điều này không hoạt động, tôi nhận được: ú Bất kỳ lời đề nghị khác?

  2. Nikola

    Bỏ qua nhận xét của tôi!

Gửi phản hồi