Sử dụng các công cụ snipping để chụp ảnh màn hình của click chuột phải menu ngữ cảnh trong Windows 8.1

Khi sử dụng các ảnh chụp màn hình chụp của các menu nhấp chuột bối cảnh phải trong công cụ snipping trong Cửa sổ 8.1 bằng cách sử dụng giao diện sẽ đóng menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nhận được một ảnh chụp màn hình của màn hình mà không cần vào menu ngữ cảnh.

Snipping Tool có khả năng chụp ảnh chụp màn hình với menu ngữ cảnh, nhưng chỉ bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + In màn hình. Phím tắt này cũng có thể sử dụng fn (Ctrl + In màn hình + FN) phím trên một số bàn phím.

  1. Mở Snipping Tool
  2. Mở menu ngữ cảnh có liên quan sử dụng click chuột phải
  3. Nhấn phím tắt Ctrl ảnh chụp màn hình + In màn hình

Gửi phản hồi