Làm thế nào để cài đặt VirtualBox Guest Additions trên Fedora 26

Cài đặt VirtualBox Guest Additions cho phép tích hợp chuột liền mạch và cho phép để thiết lập độ phân giải màn hình cao hơn. Các tính năng khác bao gồm các thư mục chia sẻ, đồ họa 3D tăng tốc và video 2D, liền mạch cửa sổ, chút trao đổi dữ liệu giữa khách và chủ nhà, thời gian đồng bộ., clipboards chia sẻ và đăng nhập tự động.

Thực hiện theo các bước để cài đặt VirtualBox Guest Additions trên Fedora 26:

 1. Kích hoạt tài khoản root
  của anh ấy
 2. Cập nhật kernel mới nhất sau đó khởi động lại
  dnf update kernel*
  
  reboot
 3. Chọn Cài đặt hình ảnh Guest Additions CD… từ thiết bị trình đơn thả xuống
  Cài đặt VirtualBox Guest Additions đơn

  Cài đặt hình ảnh VirtualBox Guest Additions CD… Thực đơn

 4. Gắn kết ảnh Guest Additions CD
  mkdir /media/vbga
  
  mount -r /dev/cdrom /media/vbga
 5. Cài đặt phụ thuộc yêu cầu
  DNF cài đặt gcc kernel-devel DKMS kernel-headers làm bzip2 perl
 6. Thêm biến môi trường KERN_DIR
  1. Điều hướng đến thư mục kernel
   cd / usr / src / hạt nhân
  2. Liệt kê các nội dung của thư mục kernel
   ls
  3. Điều hướng đến thư mục với các phiên bản mới nhất của hạt nhân
   cd 4.12.13-300.fc26.x86_64
  4. Lấy thư mục làm việc hiện tại
   pwd
  5. Tạo con đường biến môi trường bằng cách sử dụng đường đi từ bước 6D
    xuất khẩu KERN_DIR ={con đường pwd goes here}

   Thí dụ

   xuất khẩu KERN_DIR = / usr / src / kernel / 4.12.13-300.fc26.x86_64
 7. Tiến hành cài đặt VirtualBox Guest Additions
  /phương tiện truyền thông / vbga / VBoxLinuxAdditions.run
 8. Khi cài đặt hoàn tất khởi động lại hệ thống
  khởi động lại

VirtualBox Guest Additions bây giờ sẽ được cài đặt và hoạt.

Gửi phản hồi