Làm thế nào để thoát khỏi chế độ thu nhỏ lại trong VirtualBox?

Chế độ thu nhỏ lại sử dụng một phím tắt chuyển đổi tổ chức chính + C. Theo mặc định Host chính trong VirtualBoxphím Ctrl đúng trên LinuxCửa sổ. Trên Mac nó là trái Phím lệnh. Nếu bạn đã thay đổi chìa khóa chủ của bạn, bạn có thể kiểm tra nó bằng cách vào File -> Sở thích -> Đầu vào -> Máy ảo -> Tổ hợp phím .

Nếu bạn đang ở chế độ thu nhỏ nhấn tổ chức chính + C sẽ thoát khỏi chế độ quy mô.

Gửi phản hồi